Book cover

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

หนังสือเล่มนี้อธิบายความหมายคำว่าบริสุทธิ์ ซึ่งจะช่วยปรับมุมมองที่คุณมีต่อพระเจ้า
องค์บริสุทธิ์ผู้ทรงน่ายำเกรงและทำให้คุณ
เรียนรู้ที่จะรักและยกย่องสรรเสริญพระองค์
มากขึ้น

เขียนโดยอาร์. ซี. สโปร์ล
ISBN
รหัสสั่ง5000/1
ราคา110
จำนวนหน้า200
หมวด การดำเนินชีวิตคริสเตียน
หนังสือเรื่องนี้ขาดตลาดชั่วคราว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)