Book cover

ใบปลิว บุตรผู้หลงหาย

มนุษย์เรามักจะใช้ชีวิตตามใจตนเอง จนพลาดหลงไปสู่ทางบาปเหมือนกับบุตรผู้หลงหายในเรื่องนี้ แต่พระเจ้าผู้เป็นบิดาที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตา ยังพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอเมื่อเรากลับมาหาพระองค์

นี่คือ 1 ใน 7 ของชุดใบปลิว 7 ชุดที่ใช้คู่กับโปสเตอร์ ชุดข่าวดีชี้ความจริง ที่ใช้ประกาศพระกิตติคุณกับผู้ที่
ไม่เคยได้ยินเรื่องแผนการความรอดของพระเจ้ามาก่อน

ใบปลิวอีก 5 เรื่องที่มีจำหน่ายในขณะนี้:

ผู้สอนหรือผู้ช่วย เครื่องสูบน้ำเจ้าปัญหา หนีเสือปะจระเข้ ดวงใจมนุษย์ และ สองมือ

ใบปลิวขายเป็นห่อ (100 ใบ)

เขียนโดยกนกบรรณสาร
ISBN
รหัสสั่ง111/9
ราคา100
จำนวนหน้า2
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)