Book cover

ใบปลิว สะพานเดียว

นี่คือ 1 ใน 7 ของชุดใบปลิว 7 ชุดที่ใช้คู่กับโปสเตอร์ ชุดข่าวดีชี้ความจริง ที่ใช้ประกาศพระกิตติคุณกับผู้ที่
ไม่เคยได้ยินเรื่องแผนการความรอดของพระเจ้ามาก่อน

ใบปลิวอื่น ๆ ในชุดนี้ :ใบปลิวขายเป็นห่อ (100 ใบ)

เขียนโดย-
ISBN
รหัสสั่ง159/8
ราคา100
จำนวนหน้า-1
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)