Book cover

จงเข้มแข็ง

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์เล่มใหม่ในชุด "จง"
อธิบายพระธรรมโยชูวาทั้งการประยุกต์ใช้ซึ่ง
ช่วยให้คุณเรียนรู้ถึงเคล็ดลับในการเอาชนะศัตรู
วิธีพลิกผันความพ่ายแพ้มาเป็นชัยชนะและการรับเอา
สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณที่เราพึงได้

เขียนโดยดร. วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี
ISBN974-9579-48-8
รหัสสั่ง7350/2
ราคา150
จำนวนหน้า228
หมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)