Book cover

ตัวตนกับคนในกระจก

ภาพลักษณ์ คืออะไร? ภาพที่คุณเห็นนั้นใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือไม่?

คุณสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งนำเสนอความคิดเรื่องภาพลักษณ์อย่างตรงไปตรงมาด้วยมุมมองของคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์

แบบทดสอบภายในเล่มจะท้าทายให้คุณเปิดเผยว่าคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน และตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ หากคุณพบว่าตนเองมีปมด้อยหรือความบกพร่องใดๆ สิ่งเหล่านั้นเป็นบาปหรือไม่และจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไร

พบกับคำแนะนำและแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่จะช่วยให้มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างถูกต้อง และสร้างความรู้สึกดีๆ ให้กับตนเอง

เขียนโดยลู ปริโอโล
ISBN978-974-9579-83-1
รหัสสั่ง4410/1
ราคา50
จำนวนหน้า44
หมวด การดำเนินชีวิตคริสเตียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)