Book cover

พระมหาบัญชา กับความเชื่อน้อย?

“พระมหาบัญชา” คือ คำสั่งสุดท้ายของพระคริสต์
ที่ให้เราทั้งหลายออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสริฐกับคนทั้งปวง
เป็นพระมหาบัญชาที่ยิ่งใหญ่
และไม่ใช่จะทำให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย
แต่ถ้าเราเชื่อในฤทธานุภาพของพระเจ้า
และสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้เรา
เราก็จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ

หนังสือดีดีอีกหนึ่งเล่มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความเชื่อ ที่จะทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้า

เขียนโดยศาสนาจารย์ฟีลิป เทง
ISBN978-616-7860-06-0
รหัสสั่งTL-001
ราคา90
จำนวนหน้า96
หมวด คริสเตียนศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)