Book cover

ปริศนาธรรม

วรรณกรรมอมตะที่รู้จักและยอมรับกันมา
หลายศตวรรษทั่วโลกเรื่องราวบทประพันธ์ที่
สะท้อนการดำเนินชีวิตอย่างผู้แสวงหา
ความจริงชีวิตของผู้เชื่อพระเจ้าเปรียบเหมือน
การเดินทางมีจุดมุ่งหมายคือแผ่นดิน
พระสัญญานิรันดร์ทว่าหนทางต้องผ่าน
อุปสรรคและผจญสิ่งต่างๆมากมายแต่
นักเดินทางก็ยอมเหนื่อยยากเพื่อจะรับรางวัล
ที่คุ้มค่า

เขียนโดยจอห์น บันยัน
ISBN978-616-7862-07-7
รหัสสั่ง5750/4
ราคา90
จำนวนหน้า192
หมวด การดำเนินชีวิตคริสเตียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)