Book cover

ศาสนศาสตร์ฉบับย่อ

สรุปย่อเนื้อหาศาสนศาสตร์ครบทุกหัวข้อ
เหมาะสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการสอน
การเทศนาตลอดจนเป็นประโยชน์ในการ
ศึกษาส่วนตัวของคริสตชนทั่วไปเพื่อให้มี
พื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้อง

เขียนโดยเจ ไอ แพคเกอร์
ISBN
รหัสสั่ง715/2
ราคา85
จำนวนหน้า224
หมวด คริสเตียนศึกษา
หนังสือเรื่องนี้ขาดตลาดชั่วคราว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)