Book cover

จงเด็ดเดี่ยว

คู่มือศึกษาพระธรรมเยเรมีย์ พระเยซูตรัสว่า
"ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์กับเรา" (มัทธิว 12 : 30)
จากชีวิตของเยเรมีย์ที่ประกาศพระวจนะอย่าง
กล้าหาญแม้จะถูกข่มเหงคุณก็ควรเรียนรู้ที่จะอยู่ฝ่าย
พระเจ้าอย่าง "เด็ดเดี่ยว" เช่นกัน

เขียนโดยดร. วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี
ISBN974-7302-49-7
รหัสสั่ง7300/2
ราคา160
จำนวนหน้า236
หมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)