เพื่อนทักทาย


ทุกปีในช่วงวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจะคัดเลือกแม่ดีเด่นซึ่งมีทั้งแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ละท่านที่ได้รับการคัดเลือกมานั้นล้วนมีประวัติที่น่าประทับใจทั้งสิ้น

ดิฉันเองก็อดคิดถึงคุณแม่ในพระคัมภีร์หลายท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จยิ่งใหญ่ของลูกๆ ไม่ได้ คุณแม่เหล่านี้ต้องพบกับความยากลำบาก การทนทุกข์ ความเจ็บช้ำน้ำใจ แต่เธอทุกคนไม่ยอมแพ้ เพราะรู้ว่าความยากลำบากที่พบอยู่ในขณะนั้น เทียบไม่ได้เลยกับสง่าราศีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับชนชาติของเธอผ่านชีวิตของลูกๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ซาราห์ของอิสอัค คุณแม่โยเคเบดของโมเสส คุณแม่ฮันนาห์ของซามูเอล คุณแม่เอลีซาเบธของยอห์นผู้ให้บัพติศมา และคุณแม่มารีย์ผู้ให้กำเนิดพระเยซูคริสต์ ชีวิตของคุณแม่เหล่านี้ให้บทเรียนกับคนรุ่นหลังอย่างเราในหลายด้าน ทั้งเรื่องความเชื่อที่เข้มแข็งต่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง ความสัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้าแม้สถานการณ์รอบข้างจะวิกฤต ความอดกลั้นใจที่ต้องแบกรับความเข้าใจผิดและเสียงครหานินทาจากคนรอบข้าง ความอดทนรอคอยด้วยความหวังใจ ขอให้ชีวิตของคุณแม่ในพระคัมภีร์เป็นพระพรและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคน ส่วนลูกๆ ก็อย่าละเลยที่จะดูแลคุณแม่ ให้กำลังใจและเอาใจใส่ท่าน ขอบคุณท่านอยู่เสมอ หาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านเท่าที่เราจะทำได้ แน่นอนที่ส่วนใหญ่แล้วแม่จะไม่ค่อยเรียกร้องอะไรจากลูก ดังนั้นลูกต้องรู้จักสังเกตว่าท่านมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า เจ็บป่วยหรือไม่ ลูกควรใช้เวลากับท่านบ้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนนำความชื่นใจให้กับผู้เป็นแม่อย่างมากมาย ขอพระเจ้าอำนวยพรทุกท่านทั้งคุณแม่และลูกๆ ทุกคนด้วย

วารสาร “เพื่อนนักอ่าน” ฉบับนี้ต้องขอขอบพระคุณ ศจ. คาร์ล ดาห์ลเฟรด อาจารย์จากพระคริสตธรรมกรุงเทพ และที่ปรึกษาของกนกบรรณสาร ที่กรุณาถ่ายทอดข้อคิดจากชีวิตนางโยเคเบดและนางราหับมาแบ่งปันให้กับพี่น้อง นอกจากนี้ กนกฯ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ส่งรูปถ่ายคู่แม่ลูก พร้อมข้อความถึงคุณแม่ผ่านมาทาง facebook ของกนกฯ ซึ่งทางเราได้นำมาตีพิมพ์ไว้ในวารสารฉบับนี้ด้วย

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้อธิษฐานเผื่อเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนังสือ “เทศนาโยบ” ที่ได้วางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้ว และในช่วงไตรมาสที่สามนี้ กนกฯ จะมีหนังสือออกใหม่อีกหนึ่งเล่มในชุดเดียวกัน คือ “เทศนาเฉลยธรรมบัญญัติ” เขียนโดย ศจ. พอล บาร์คเกอร์ จาก แลงก์แฮม พาร์ทเนอร์ชิพ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านเคยมาเทศนาและฝึกอบรมด้านการเทศนาให้กับผู้รับใช้ในประเทศไทยหลายครั้ง ท่านเป็นนักเทศน์ที่มีความแหลมคม และอธิบายพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นคำเทศนาครั้งสุดท้ายของโมเสสก่อนที่จะส่งไม้ผลัดให้กับโยชูวา โมเสสเน้นย้ำให้อิสราเอลรุ่นลูกหลานที่เหลืออยู่เชื่อฟังและวางใจในพระเจ้า และถือรักษากฎบัญญัติต่างๆ ของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด เพื่อพวกเขาจะมีชีวิตที่เต็มด้วยพระพรในแผ่นดินแห่งพระสัญญา หนังสือ “เทศนาเฉลิมธรรมบัญญัติ” จะช่วยให้ท่านเข้าใจเหตุผลของกฎบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่อิสราเอลในยุคโบราณและยังทรงคุณค่าสำหรับเราในปัจจุบัน กำหนดวางจำหน่ายประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2016 นี้

ส่วนหนังสือที่พี่น้องหลายท่านถามถึงคือ “อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า” ซึ่งใช้เวลาในการแปลและเรียบเรียงยาวนานไม่น้อยกว่า 7 ปี บัดนี้หนังสือเล่มนี้ใกล้จะสำเร็จแล้ว เราต้องขอขอบคุณผู้แปลและบรรณาธิการซึ่งทำงานด้วยความบากบั่นตรากตรำเพื่อจะมีหนังสือที่มีคุณค่าไว้รับใช้พี่น้อง และขอบพระคุณพระเจ้าที่สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT) ได้คัดเลือกเล่มนี้เพื่อใช้ในงานครบรอบ 75 ปีของสถาบันฯ กำหนดวางจำหน่ายเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน

อีกไม่กี่เดือนปี 2016 ก็จะผ่านไปแล้ว เวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ในขณะที่เราหลายคนเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำแบบที่เรียกว่าฟองสบู่แตกแล้วแตกอีก และยังกระแสของโลกที่บิดเบี้ยวซึ่งโถมเข้ามาจนแทบจะต้านทานไว้ไม่ไหว ท่ามกลางความวุ่นว่ายเหล่านี้ ขอให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงห่วงใยเราและพระองค์อธิษฐานให้เรา ในพระธรรมยอห์น 17:15 กล่าวว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย” ขอการปกป้องจากพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนนะคะ

ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านค่ะ
ผป. ทัศนีย์ ญาณสิทธิ์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)